Musik

Alla verk finns i både .flac- (CD-kvalitet) och .mp3-format (192 Kbps)

Toccata (2024)  

Korttids-Utopia/Part Time Utopia (2023)  1:00

The Sleeper in the Pyramid (2023)  45:09  (.mp3)

Fylkingenheterofoni/Fylkingen Heterophony (2022)  6:40  (.mp3)

Lagen om det uteslutna tredje II/Law of the Excluded Third II (2022)  39:37  (.mp3)

Lagen om det uteslutna tredje I/Law of the Excluded Third I (2022)  44:21  (.mp3)

Leufsta Counterpoint (2022)  16:33  (.mp3)

Where else? (2021)  15:00  (.mp3)

The Doggerland Variations (2021)  7:00  (.mp3)

Marcia funebre (2020/2021)  13:56  (.mp3)

Maskinernas hemliga liv/The Secret Lives of Machines (2020)  8:32  (.mp3)

Like Tears in Rain (2019)  16:18  (.mp3)

Valv/Vaults (2019)  42:51  (.mp3)

Sommarväsen/Summer Soundings (2019)  17:12  (.mp3)

"With blind eyes meeting the mist and moon
And yet with blossoming trees robed round,
With gashes black, itself one wound;
Surprising still it stands its ground;
    Sad soul, here stay you. [...]

A hermit might have built a cell
Among those evergreens, beside
That mellow wall: they serve as well
For four lean guns. Soft, hermits, hide,
    Lest pride display you.

It hived the bird’s call, the bee’s hum.
The sunbeams crossing the garden’s shade —
So fond of summer! still they come,
But steel-born bees, birds, beams invade.
    — Could summer betray you?"
A House in Festubert ur Undertones of War av Edmund Blunden


Sommarväsen är andra delen av den årstidscykel, som inleds med Vårspel (2017) och avslutas med Höstgäld (2018) och Vinterglädje (2014).

Blind Idiot God : the Azathoth Principles (2019)  5:42  (.mp3)

Cult of the Black Pharaoh (2018)  11:55  (.mp3)

Borborygmernas marsch/March of the Borborygms (2018)  4:54  (.mp3)

Höstgäld/Autumn Gain (2018)  4:18  (.mp3)

Höstgäld ingår som tredje del – kanske ett scherzo? – i den årstidscykel, som inleds med Vårspel (2017) och avslutas med Vinterglädje (2014).

Nepenthe III/Dis(re)membered Depravities (2017)  12:00  (.mp3)

Vårspel/Spring Play (2017)  8:11  (.mp3)

Den engelska titeln anspelar på den konstgjorda efterklang som kallas fjädereko, spring reverb, och framställs med hjälp av metallfjädrar. Vårspel ingår tillsammans med Vinterglädje i en planerad årstidssvit.

Elsewhere (2016)  51:20  (.mp3)

Verket Elsewhere är inspirerat av en illustration i Stephen Hawkings A Brief History of Time.

Solaris (2016)  34:18  (.mp3)

Solaris är inspirerat av Stanislaw Lems roman från 1961 och filmatiseringen av Andrej Tarkovskij. Romanen skildrar planeten Solaris levande, ständigt skiftande ocean, och de jordiska forskarna på den rymdstation som kretsar kring planeten. Efter många fruktlösa kontaktförsök får rymdstationen ”gäster” – mänskliga gestalter ur forskarnas djupast förborgade minnen och fantasier. Jag följer inte denna handling i mitt verk, men använder vissa grundelement ur den som utgångspunkter för att skapa ett självständigt musikaliskt förlopp. Solaris realiserades på Elektronmusikstudion EMS och Visby internationella tonsättarcentrum.

John's Cage (S) (2015)  6:30  (.mp3)

John's Cage (M) (2015)  12:53  (.mp3)

John's Cage (L) (2015)  25:36  (.mp3)

Jag använder ofta olika slumpmässiga processer i min musik, men i John's Cage har slumpen, i form av tusentals tärningskast, spelat en avgörande roll för verkens utformning på flera nivåer. Men total slumpmässighet är för begränsande och konstnärligt kanske inte så fruktbar, så jag har ibland tillåtit mig att stuva om resultaten. För slumpen är ju skenbart paradoxal - med sex tärningskast i följd är det lika sannolikt att vi får 1, 2, 3, 4, 5, 6 som 3, 6, 4, 1, 2, 5, trots att den första sekvensen förefaller mer ordnad ...

Vinterglädje/Winter Glee (2014)  9:01  (.mp3)

För lyssnaren, som lyssnar i snön

"And though one says that one is part of everything,
There is a conflict, there is a resistance involved;
And being part is an exertion that declines:
One feels the life of that which gives life as it is."
– ur The course of a particular av Wallace Stevens


Verket beställdes av RANK/SEAMS för KOMPFEST 2015 och skapades på Elektronmusikstudion EMS, Media Artes i Växjö samt Visby International Centre for Composers.

Avgudaskymning II/Götzen-Dämmerung II (2013)  6:00  (.mp3)

Detta stycke, som är en omarbetning och förlängning av Avgudaskymning, skapades för Dubbelradio 2013, där de fyra kanalerna spelades över två FM-frekvenser samtidigt. Som titeln antyder handlar verket om att göra sig av med föråldrat tankegods ... men vilket?

Paranormal Archaeology (2013)  41:00  (.mp3)

Verket komponerades till Sovsäckskonserten 2013. Det bör spelas med låg volym.

Perversitäten (2012)  5:48  (.mp3)

für computergenerierte Klänge

Öarna/The Islands (2012)  15:58

Öarna VI/The Islands VI (2012)  2:14  (.mp3)

Öarna V/The Islands V (2011)  4:28  (.mp3)

Öarna IV/The Islands IV (2011)  2:14  (.mp3)

Öarna III/The Islands III (2008)  2:14  (.mp3)

Öarna II/The Islands II (2009)  2:14  (.mp3)

Öarna I/The Islands I (2008)  2:14  (.mp3)

Öarna är en svit av sex stycken som bygger på samma tidsliga struktur – ett slags karaktärsvariationer där jag strävar efter så stora skillnader i klang, rum och uttryck som möjligt. Delarna kan spelas separat eller efter varandra i olika kombinationer.

Aubade (2009)  60:00  (.mp3)

Hommage à Messiaen. Komponerat till Sovsäckskonserten 2009.

Avgudaskymning/Götzen-Dämmerung (2008)  2:59  (.mp3)

Ett verk komponerat för ljudinstallationen Utsnitt under Fylkingens 75-årsjubileum 2008.

Meditation över Fumeux fume/Meditation on Fumeux fume (2008)  42:00  (.mp3)

Verket bygger på Solages rondeau Fumeux fume (ca. 1390) och komponerades till Sovsäckskonserten 2008. Det bör spelas med låg volym.

Dead but dreaming I (2007)  17:31  (.mp3)

Dead but dreaming II (2007)  17:31  (.mp3)

Dead but dreaming I & II bygger på ljudfragment ur Alban Bergs opera Wozzeck. Fragmenten har organiserats med hjälp av en enkel, ja, närmast naiv, seriell teknik.

Styckena komponerades till Fylkingens Sovsäckskonsert 2007 och är gjorda för att spelas med låg volym.

Lidandets lustgård/Le Jardin des supplices (2006)  24:48  (.mp3)

Titeln är hämtad från Octave Mirbeaus (1848-1917) erotiska klassiker Le Jardin des supplices, men stycket har inga direkta beröringspunkter med romanen, förutom att båda tar formen av en vandring. Det kan kanske beskrivas som en akustisk film, och innehåller mer tonhöjds- och pulsbaserat material än mina tidigare verk.

Ljudpark II - Det bidde en tumme/Sound park II – Ending up with a molehill (2005)  0-∞

Denna ljudinstallation använder elektroniska sensorer som reagerar på ljus och värme. I en apparat, byggd av Fredrik Olofsson, omvandlas utspänningen från sensorerna till MIDI-information, som kan läsas av en dator eller synt. Hanteringen av MIDI-informationen görs i datorn, med hjälp av ljudprogrammeringsverktyget Max/MSP.

Ursprungligen var installationen tänkt som ett större verk, som skulle ha utförts med hjälp av en kollega. Vi ville använda sensorer som reagerade på lufttryck, luftfuktighet, vind och andra rörelser. Jag ville studera hur fåglar och andra djurs läten påverkas av väderförändringar, för att kunna använda detta vid programmeringen.

Installationen skulle, utan kontinuerlig tillsyn, kunna stå ute dygnet runt, i alla väder och under längre perioder. Klangerna skulle ha producerats av två SY77-syntar med åtta separata ljudkanaler, allt styrt via datorn. Vi hade olika idéer om placeringen av högtalarna, allt från att hänga dem i ett träd, till att gjuta små lådor i rå betong som skulle smälta in bland kalkbrottets stenar.

Tyvärr hoppade min kollega av projektet, och av detta och andra skäl (både praktiska och ekonomiska), valde jag att i stället göra en så enkel installation som möjligt. Förutom sensorer och omvandlare behövs nu bara en dator, ett MIDI-interface och en cd-skiva, samt två högtalare med förstärkare.

Informationen från sensorerna används för att styra datorns cd-spelare, som spelar olika spår på en skiva med klanger från SY77. Ju ljusare och varmare det blir, desto aktivare och briljantare blir ljudbilden i de båda högtalarna. Om något skulle gå fel, t ex om sensorerna skulle sluta fungera, kan man spela skivan i en vanlig cd-spelare, visserligen utan att omvärlden påverkar ljudet.

Det blev en torso, brukar man säga - men detta blev endast en tumme.

Nyarlathotep (2001/2006)  9:50  (.mp3)

"... the crawling chaos ..."

(Daniel Eideholm/Pär Johansson)

Harvey Dent (2005)  3:21  (.mp3)

Holy random generators, Batman!

Arkham (2005)  30:02  (.mp3)

Sleep in sanity ...

Showdown (2003)  3:58  (.mp3)

Efter att under en längre tid ha arbetat med utgångspunkt i litterära och filosofiska inspirationskällor, ville jag komponera ett verk med en inommusikalisk idé. Det kom att bli en kräftkanon, ett stycke som låter likadant vare sig det spelas fram- eller baklänges.

Inom den elektroakustiska musiken, där inga vanliga harmoniska hänsyn behöver tas, är det en trivial uppgift att producera ett verk som är sig själv i retrograd form. Den kompositionstekniska utmaningen är i stället att finna ett klangmaterial som lämpar sig för denna typ av musikalisk lek - likt en melodibaserad kräftkanon bör varken stycket som helhet eller enstaka delar låta bakvända.

Resultatet av min - med nöje förenade - möda blev Showdown, som beställdes av EMS/Rikskonserter för Fylkingens 70-årsjubileum hösten 2003. Stycket består av två skikt, som är varandras kräftvändningar och därför uppbyggda av klanger som fungerar lika bra såväl fram- som baklänges.

En stor del av ljudmaterialet är inspelat på Oxelösunds Järnverk, för vilket jag tackar SSAB Oxelösund och dess guide Teuvo Tuukkonen.

Ljudpark I/Sound park I (2003)  0-∞

Installationen spelar, i slumpmässig ordning, små avsnitt ur våra tidigare verk samtidigt i åtta ljudkanaler.

(Pär Johansson/Love Mangs)

Nepenthe II (1999/2003)  12:00  (.mp3)

Nepenthe II är en kraftigt förkortad och något bearbetad version av verket Nepenthe, som ursprungligen är knappt 36 minuter långt. Det är inspirerat av värmedöden - universums utvidgning och sönderfall - och har ett mycket strikt formschema där samma ljudmaterial hela tiden återkommer i nya konstellationer. Alla ljud är hämtade från mina tidigare verk.

Tombeau de Lovecraft (2002/2003)  25:22

The Outsider, At the Mountains of Madness och The Colour out of Space, som tillsammans bildar sviten Tombeau de Lovecraft, är mycket löst modellerade efter tre noveller med samma namn av den amerikanske författaren Howard Phillips Lovecraft (1890-1937). Förutom för att vara en inflytelserik - men tämligen ojämn - författare av gotisk skräck- och science fiction-litteratur, är Lovecraft också känd för sin oerhört omfattande korrespondens, som bestod av omkring 100 000 (sic!) brev till vänner och kolleger. Av dessa är omkring 20 000 bevarade, och utgör en unik källa till insikt i Lovecrafts personlighet och livsåskådning, hans författarskap och estetiska hållning, hans utveckling från politiskt konservativ till Roosevelt-anhängare och aristokratisk socialist, samt hans förtjusning i katter!

Verken är visserligen musikaliska gestaltningar av vissa idéer och intrigelement i novellerna, men även om styckenas form som anknyter till respektive novells struktur, återspeglas berättelsernas innehåll bara på ett mycket ytligt plan. Det väsentliga är i stället stämningen, som i t.ex. At the Mountains of Madness utgörs av den melankoliska visionen av Antarktis vidsträckta, iskalla skönhet.

Sviten, som dock inte skildrar några konkreta händelser ur mitt liv, är faktiskt ett slags musikaliskt självporträtt eller självbiografi - inte utan en viss självironi, som framförallt kanske märks just i The Outsider, det verk vars form och innehåll har avlägsnat sig längst från Lovecrafts novell.

Verken kan spelas separat.

The Outsider (2003)  4:17  (.mp3)

"Unhappy is he to whom the memories of childhood bring only fear and sadness."

At the Mountains of Madness (2002)  13:43  (.mp3)

Se kommentaren till Tombeau de Lovecraft

Tender Berth Musicke (2002)  6:57

(Part I 2:43 (.mp3) - Part II 2:39 (.mp3) - Part III 1:31 (.mp3))

"- Lyckan leder oss bättre än vi någonsin kunde önska.

Se bara, käre Sancho, där har vi nu trettio eller några till hiskeliga jättar som jag tänker kämpa med och fälla till siste man. Med bytet från dem skall vi grunda vår rikedom, det är god kamp och en gudi behaglig gärning att utrota den ohyran från jordens yta."

(Pär Johansson/Jan Liljekvist)

The Colour out of Space (2002)  7:18  (.mp3)

"West of Arkham the hills rise wild, and there are valleys with deep woods that no axe has ever cut. There are dark narrow glens where the trees slope fantastically, and where thin brooklets trickle without ever having caught the glint of sunlight. On the gentle slopes there are farms, ancient and rocky, with squat, moss-coated cottages brooding eternally over old New England secrets in the lee of great ledges; but these are all vacant now, the wide chimneys crumbling and the shingled sides bulging perilously beneath low gambrel roofs."

Orqwith (2001)  9:50  (.mp3)

(Daniel Eideholm/Pär Johansson)

Azathoth (2001)  5:45  (.mp3)

Hommage à Rune Lindblad.

Restprinciper/Leftover Principles (2001)  1:15  (.mp3)

 

Det tomma palatset/The Empty Palace (2000)  24:04  (.mp3)

"Efter att först ha kringränt och sedan belägrat Palatset i över tre månader, utgick oförmodat en order om att storma murarna och angripa den inre gården. Vid vår framgångsrika ankomst till gården möttes vi av fullkomlig stillhet och ödeläggelse. Huvudbyggnaden stod i ruiner. Det inre av Palatset var vandaliserat och plundrat. Draperier, målningar och alla värdefulla dekorationer var skändade eller bortrövade.

Som för att mildra minnet av massakern hade träd, buskar, gräs och blommor funnit sin väg tillbaka och påbörjat återerövringen av det människodanade. Fåglar hade byggt sina bon, rävar och grävlingar inrett sina gryt och lyor, myror uppfört sina stackstäder. Så att anblicken nu företedde en förutsägelse om naturens återtagande av de platser den en gång avträtt till människan. Som om vi sedan länge, oss själva ovetande, hade varit förutbestämda att möta en tom och övergiven boning.

Vi började då att uppteckna inskriptionerna på murarna, vi samlade ihop de få kvarlevor och spår av mänskligt liv i vad som fanns kvar av rummen, salarna och förrummen, och våra skrivare sändes till det förfallna biblioteket för att kopiera vad som återstod av böcker och skrivna dokument och tolka deras budskap. Allt detta gjordes i ett försök att kartlägga och begripa vad som måste ha utspelat sig många år före vår belägring av Palatset."

Jianzhu-kommentaren noterar: "Från detta tillfälle emanerar bruket att hänvisa till historievetenskapen genom att tala om Det tomma palatset."

Xia Gu, med hänvisning till myten om Belägringen av det tomma palatset, i andra-kommentaren (jianzhu) till en tidig Ming-utgåva av Credo Incognito (Qian fu lun) av Han-filosofen Wang Fu. Översättning av Göran Sommardal i Det tomma palatset. En arkeologi över ruiner och rutiner i kinesisk litteraturtradition, Stockholm, 1992.

Verkets emotionella innehåll härrör från mina intryck av citatet ovan och av Göran Sommardals avhandling. Jag försökte skapa ett stycke med långsamt växlande textur och cykliskt tidsförlopp. Storformen bygger på den kinesiska filosofins teori om De fem faserna (eller elementen) - jord, trä, eld, metall och vatten - och deras korrelationer, särskilt De fem årstiderna. Jag använde också slumpmetoden ur Förvandlingarnas bok (Yi jing) för att välja ut ljudmaterial till ett par av verkets sektioner.

Nepenthe (1999)  35:58  (.mp3)

Detta verk är inspirerat av värmedöden - universums utvidgning och sönderfall - och har ett mycket strikt formschema där samma ljudmaterial hela tiden återkommer i nya konstellationer. Alla ljud är hämtade från mina tidigare verk.

Coughing on Mars (1999)  3:55  (.mp3)

Utan att vara programmusik försöker Coughing on Mars beskriva en dröm och ett uppvaknande. Verket är alltså narrativt, men följer inte något fastslaget program – det är ljuden själva och deras samspel som utgör berättelsen. Formen är tredelad, med överlappande delar som skiljs åt genom stämvävens varierande täthet.

Coughing on Mars var specialskrivet för Elektrofonen, en ljudskulptur med 12 oberoende ljudkanaler, men uppförs nu i en version för åtta kanaler. De olika kanalerna har främst utnyttjats till att låta flera självständiga processer samspela i rummet och bara undantagsvis till dynamisk panorering och tredimensionella effekter.

Ljudmaterialet utgörs av konkreta, syntetiska och digitalt bearbetade konkreta ljud. Några av ljuden är ursprungligen radioastronomiska data.

Notes on Chinese Warfare (1998)  5:33  (.mp3)

Denna komposition var från början tänkt som en övning i att skapa en organisk helhet av olika ljud med stor klanglig variation, men under arbetets gång utvecklades den till en slags flerstämmig, långsamt fortskridande akustisk film. Verket är egentligen inte programmatiskt, men antyder vissa parallella händelseförlopp som äger rum i ett stort, hangarliknande rum.

Ljudmaterialet är övervägande konkret eller framställt med analogsyntar. Jag ville bevara ljudens ursprungliga karaktär, och var därför ytterst sparsam med digital bearbetning. Jag undvek också traditionell musikalisk utveckling till förmån för en mer cyklisk tidsuppfattning. Det finns dock vaga tendenser till tematisk enhetlighet mellan vissa avsnitt.

Titeln, som är ett försök att fånga stämningen i ord, kom till först när verket var klart. Vid denna tid var jag mycket inspirerad av kinesisk kultur (vilket jag fortfarande är, om än på ett annat sätt), framförallt litteratur, filosofi och stridskonst, och detta intresse kom senare att få sitt kanske förnämsta uttryck i Det tomma palatset.

Liten svit/Little Suite (1996)  4:48

(Fanfar 0:22 (.mp3) - Nocturne 1:23 (.mp3) - Omaggio a Dufay 2:59 (.mp3))

Denna svit, som är att betrakta som ett ungdomsverk, består av tre övningsstycken från en kurs på EMS. Allt ljudmaterial är framställt med Yamahasynten SY77, vilket ger de ganska olika satserna en slags klanglig enhet.

Taiji

Pär Johansson

Komponist, ljudkonstnär

In english, please!